Sorggrupper

Når man mister én man har holdt af, oplever man også sorg.
Det er helt naturligt. Men hvordan vi oplever sorgen er meget forskelligt.
Det kan være gavnligt at tale med nogen, om den sorg man oplever, og derfor tilbyder folkekirken forskellige sorggrupper.

Grundlaget for kirkens sorggrupper er, at sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen med de efterladte. De fleste klarer dette ved hjælp af familie og netværk.

I den forbindelse kan kirkens sorggrupper blive et støttende netværk, som kan hjælpe efterladte med at bære sorgen og den ændrede hverdag.

Brønderslev provsti har flere tilbud om sorggrupper:
Du kan læse mere om provstiets sorggrupper og hvordan du tager kontakt i folderen her 
Og mere om sorggrupper generelt i folkekirken her

   Sorggrupper