Vielse/velsignelse

Vielse

Tid aftales ved henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i Dronninglund. På bopælskommunens vielseskontor skal man have udstedt en prøvelsesattest, som afleveres sammen med andre attester og vielsesoplysninger til kirkekontoret. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet. Før vielses mødes brudeparret med præsten til en samtale. Evt. kirkepyntning aftales med graver Henrik holm Hansen.

 

Kirkelig velsignelse

Er man borgerligt viet, kan man senere få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. Tid og sted aftales enten med sognepræsten eller ved henvendelse til kirkekontoret i Dronninglund. Ligesom ved bryllup har man en samtale med præsten forud for den kirkelige velsignelse.

 

Læs mere om både kirkelig vielse og velsignelse her