Fødsel

Fødselsanmeldelsen, som normalt udleveres af jordemoderen, udfyldes og afleveres til kirkekontoret i Dronninglund, senest 14 dage efter fødslen. Hvis forældrene ikke er gift, kan en udfyldt Omsorgs- og ansvarserklæring afleveres sammen med fødselsanmeldelsen. Forældrenes attester vedlægges. Vær opmærksom på, at såfremt Omsorgs- og ansvarserklæringen ikke afleveres ved personligt fremmøde, men sendes pr. brev, skal blanketten underskrives af to vitterlighedsvidner.

Fødselsanmeldelsen og Omsorgs- og ansvarserklæring kan også udskrives fra www.personregistrering.dk, eller rekvireres ved kirkekontoret i Dronninglund og ved sognepræsten.